Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal | datanets.ro

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Prin prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, Datanet Systems, avand sediul in Splaiul Independentei, Nr 179, corp B, sector 5, Bucuresti, cod postal 050099, identificata cu RO10363046 , J40/2905/1998, se angajeaza sa asigure prelucrarea datelor cu caracter in conformitate cu principiile stabilite de legislatia in vigoare, precum si de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 (GDPR) privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Politica de prelucare a datelor cu caracter personal se aplica utilizatorilor site-ului www.datanets.ro , indiferent de metoda prin care se acceseaza site-ul (tableta, laptop/PC, telefon).

Prin bifarea casutei „Sunt de acord cu Termeni si conditii si Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal”, ulterior parcurgerii acestei Politici, va exprimati consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 1. Scopurile pentru care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal

Datanet Systems prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

In cazul in care intentionam sa prelucram ulterior datele dumneavoastra cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate, va vom contacta in vederea obtinerii consimtamantului pentru acest nou scop.

 1. Tipuri de date prelucrate. Temeiurile legale

Prelucram date cu caracter personal pentru a raspunde intr-un mod eficient la solicitarile primite. Refuzul dumneavoastra de a ne furniza aceste date duce la imposibilitatea de a primi informatiile solicitate.

Pentru fiecare scop definit mai sus, Datanet Systems va prelucra urmatoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • Pentru scopul transmiterii de raspunsuri la solicitarile primite prin intermediul paginii de contact (ex. ofertare), https://www.datanets.ro/ro/contact se prelucreaza: numele,adresa de e-mail, precum si orice alte date furnizate in mod voluntar de dumneavoastra in cuprinsul campului „Mesaj” – in temeiul interesului legitim al Datanet Systems de a raspunde la solicitarile vizitatorilor [art. 6(1) f) GDPR];
 • Pentru scopul transmiterii de newslettere, in urma solicitarii facuta in sectiune de newslettere , https://www.datanets.ro/ro/content/newsletter se prelucreaza: adresa de e-mail – in temeiul consimtamantului dvs. [art. 6(1) a) GDPR];
 • Pentru scopul contactarii in vederea recrutarii, in urma transmiterii datelor prin sectiune de angajare, https://www.datanets.ro/ro/content/aplica-pentru-un-post/ se prelucreaza: numele si prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon, descriere capabilitati si experienta; – in temeiul necesitatii prelucrarii pentru incheierea unui eventual contract de munca intre Datanet Systems si dvs. [art. 6(1) b) GDPR]
 • Pentru scopul transmiterii de articole din sectiunea „Tendinte in Industrie” folosind butonul „Trimite pe mail” ( Ex: https://www.datanets.ro/ro/content/5-solutii-pentru-automatizarea-infrastructurii-de-securitate) se prelucreaza: numele expeditorului precum si orice alte date furnizate in mod voluntar de expeditor in campul „Comentarii optionale” in temeiul consimtamantului dvs. [art. 6(1)a) GDPR] si adresa de e-mail a destinatarului in temeiul interesului legitim al Datanet Systems de a permite distribuirea articolelor postate pe site [art. 6(1) f) GDPR]; Prin acceptarea prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, confirmati faptul ca ati informat destinatarul si aveti acordul acestuia cu privire la expedierea respectivului articol.
 • Pentru scopul transmiterii de informatii cu privire la proiectele de referinta din portofoliul Datanet Systems in confomitate cu solicitarile primite prin intermediul sectiunii  „Mai multe detalii”(Ex: https://www.datanets.ro/ro/ tehnologii-si-solutii/#tendinte) se prelucreaza: numele, numarul de telefon, adresa de e-mail – in temeiul consimtamantului dvs. [art. 6(1) a) GDPR];
 1. Perioada de stocare

Datanet Systems va sterge datele dvs. personale imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopurile enuntate mai sus, cum ar fi:

 • Pentru datele prelucrate in vederea transmiterii de raspunsuri la solicitarile primite prin intermediul paginii de contact, aceste date se vor sterge dupa cum urmeaza:
  • in situatia in care solicitarea a condus la incheierea unui contract urmeaza sa fie prelucrate in conformitate cu prevederile contractuale;
  • in situatia in care solicitarea nu a condus la incheierea unui contract, urmeaza sa fie stocate pentru o perioada de 3 ani de la expirarea ofertei;
 • Pentru datele prelucrate in vederea transmiterii de newslettere, acestea vor fi prelucrate pe o perioada de 3 ani, de la data primirii solicitarii de inscriere in baza de date newslettere;
 • Pentru datele prelucrate in vederea recrutarii , acestea vor fi prelucrate pe perioada derularii procesului de recrutare si ulterior pe o perioada de 3 ani in situatia in care candidatul si-a exprimat consimtamantul pentru acest scop in mod explicit;
 • Pentru datele prelucrate in scopul transmiterii de articole din sectiunea „Tendinte in Industrie” acestea vor fi stocate pe o perioada de pana la 3 ani de la transmiterea articolului respectiv;
 • Pentru datele prelucrate in scopul transmiterii de informatii cu privire la proiectele de referinta din portofoliul Datanet Systems, acestea vor fi stocate pe o perioada de pana la 3 ani de la transmiterea informatiilor respective;
 1. Transmiterea datelor catre alti destinatari

Datele cu caracter personal pot fi transmise si catre alti destinatari precum autoritatille publice, organe judiciare (conform cu cerintele legale) in vederea indeplinirii obligatiilor legale. 

Datele nu sunt transferate in tari din afara Spatiului Economic European.

 1. Drepturile utilizatorilor site-ului www.datanets.ro

Conform Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 (GDPR) privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE aveti urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele prelucrate si la informatii cu privire la modalitatea in care datele sunt prelucrate;
 • Dreptul de a obtine rectificarea si/sau completarea datelor personale;
 • Dreptul de a obtine stergerea datelor personale;
 • Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul la opozitie;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata;

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, precum si pentru transmiterea de sesizari cu privire la securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa va adresati printr-o cerere in format electronic, prin e-mail catre dataprotection@datanets.ro  sau pe suport hartie la sediul Societatii, in Splaiul Independentei, Nr 179, corp B, sector 5, Bucuresti, 050099. Datanet Systems va analiza temeinicia solicitarilor primite si va transmite un  raspuns fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand complexitatea si numarul cererilor o impun.

De asemenea, aveti dreptul sa va adresati catre Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, sub forma unei adrese scrise, la sediul institutiei sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro.  De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

 1. Protectia copiilor

Datanet Systems nu urmareste in activitatile sale online de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor (sub 16 ani).

In acest sens:

 • Datanet Systems nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de copii (sub 16 ani).
 • Copiilor care nu au implinit varsta de 16 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicatii pe site-ul Datanet Systems, ori participarea la evenimente organizate de Datanet Systems;

Prin bifarea casutei „Sunt de acord cu Termeni si conditii si Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal” sau prin continuarea utilizarii site-ului nostru, ulterior parcurgerii acestei Politici garantati ca aveti peste 16 ani.

 1. Masuri de securitate

Datanet Systems acorda o atentie sporita protectiei datelor si se asigura ca a implementat masuri de protectie rezonabile pentru protejarea si securizarea datelor dumneavoastra personale. Societatea are adoptate masuri tehnice si organizatorice pentru a va proteja pe dumneavoastra si informatiile dumneavoastra de accesul, modificarea, dezvaluirea sau distrugerea neautorizata.